Развитие на дестинации за планинско колоездене

Консултиране/Планиране/ Изграждане на инфраструктура/Маркетинг

Планинското колоездене се превръща в една от най-популярните рекреационни активности и спортове практикувани на открито в света, който носят значителни икономически, социални и екологични ползи за дестинациите и общностите инвестиращи в предлагането на туристически продукти свързани с него.

Нашият подход:
Планинското колоездене е обещаващ туристически продукт, но за успешното му развитието е необходимо да се създадат специфично пригодена инфраструктура и услуги за колоездачите. Както всеки един туристически продукт, така и планинското колоездене изисква създаване на ясна визия, със широк и стратегически подход за развитие съобразен с всички  заинтересовани страни. Благодарение на нашият дългогодишен опит и образование в сферата на туризма свързан с планинско колоездене, ние гарантираме създаването на работещ модел за устойчиво развитие на  дестинацията, използващ нейните уникални и отличителни страни, които да карат гостите да се връщат отново и отново за незабравимите преживявания!  

Предлагаме широка гама от услуги за всички стадии на развитие, които могат да бъдат полезни за общини и населени места, курорти, природни и национални паркове, хотели и къщи за гости.  

Проучване за осъществимост и стратегическо планиране

 • Изготвяне на визия и стратегия за развитие
 • Избор на терен, проучване и анализ на ресурсите
 • Идентифициране на заинтересованите страни и работа с тях
 • Планиране на мрежа от пътеки и маршрути
 • Оценяване на разходите

Проектиране и документи за конструкция

 • Графични визуализации и дизайн
 • Разрешителни и екологични оценки
  GPS картиране и изготвяне на карти и информационни табели

Изграждане на инфраструктура

 • Пълен пакет от услуги по дизайн и изграждане на различни типове пътеки
 • Изграждане на асфалтови пъмп-трак съоръжения, детски паркове и съоръжения за подобряване на уменията
 • Изграждане на крайградски зони за планинско колоездене – Трейл-центрове с пътеки за навлизане на начинаещи в спорта
 • Маркиране , реконструкция и поддръжка на съществуващи трасета

Маркетинг и организиране на събития

 • Създаване на Бранд на дестинацията
 • Маркетинг стратегии. Реклама и комуникации в социалните мрежи
 • Изготвяне и провеждане на презентации, обучения и семинари
 • Организиране на състезания и други събития
 • Изработка на рекламни материали, фото и видео услуги
 • Разработване на туристически продукти и услуги

Обучение и квалификация на кадри

 • Курсове за водачи и инструктори по планинско колоездене
 • Обучения за изграждане и поддръжка на пътеки


Екип, опит и реализирани проекти:

Екипът ни е съставен от млади професионалисти с богат опит и образование в различни сфери: приключенски туризъм, маркетинг и реклама, вело-индустрията; графичен дизайн; управление на проекти, инженерство и архитектура и др. Работили сме по редица проекти както в България така и в други страни – Португалия, Нова Зеландия, Чили, САЩ, Великобритания, Гърция, Македония.

Проекти осъществени от екипа ни през последните 5 години:

 • Изграждане на център за планинско колоездене на о-в Мадейра, Португалия, 2019 г. 
 • Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови трасета за спускане в Байк парк Боровец – 2016,2017 г.
 • Изграждане на туристически маршрут и разработване на продукти за планинско колоездене в Западна Стара Планина, 2017г.
 • Изграждане на трасета и провеждане на първото ендуро състезание в България в местност Ксилифор, гр. Велико Търново – от 2013 до 2019 г.
 • Изграждане на трасета и провеждане на ендуро състезание в околностите на град Благоевград 2014 – 2019